Ostatné súťaže

 Slávik Slovenska 

6.mája 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ konalo okresné kolo "Slávik Slovenska", na ktorom nás v troch kategóriách reprezentovali víťazi školského kola - Zuzka Hrušková, Patrik Hruška a Henrieta Šulková. Tak ako minulý rok, znova sme vyhrali všetky tri kategórie a naši úžasní speváci, všetci traja, postúpili do krajského kola, ktoré bude v Leviciach. Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme. Budeme Vám držať palce, aby Vám to v Leviciach pekne spievalo. Osobitná vďaka patrí aj Jozefovi Šprlákovi, ktorý našich spevákov sprevádzal  hrou na akordeón.

Ing. Marta Lazúrová

 Chemická olympiáda - OK

Dňa 26. marca 2015 (aj po mnohých zmenách termínu olympiády zo strany Iuventy) sa na ZŠ Pribinova uskutočnilo obvodné kolo chemickej olympiády, ktorého sa ako náhradníčka zúčastnila naša Veronika Bartová. Najskôr na mladých chemikov čakala teoretická časť a po krátkej prestávke aj praktická časť olympiády. Veronika preukázala svoje vedomosti aj praktické zručnosti čoho dôkazom bolo pekné 3. miesto. Dúfame, že postúpi a bude našu školu úspešne reprezentovať aj na krajskom kole. Držíme palce Veve.

Európa v škole

Dňa 23.2.2015 sa naše žiačky, Katarína Šurínová (z 9. triedy) - literárna časť, Nikola Chrenová (z 9.triedy) - výtvarná časť a Zuzana Adamcová (z 7. triedy) - literárna časť zúčastnili súťaže EUROPA V ŠKOLE.Všetky tri žiačky získali krásne 1. miesta a postupujú do celoslovenského kola. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme k tomuto úspechu.

Mgr. Darina Lohyňová

 Dejepisná olympiáda

Dominik Magdolen, žiak 6. ročníka, sa 12.2.2015 zúčastnil OK Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala na ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach. Skončil na peknom 3.mieste a vďaka získaným 60 bodom sa stal úspešným riešiteľom olympiády. Gratulujeme. 

Mgr. Jana Procházková

 Chemická olympiáda

Dňa 13. februára 2015 sa uskutočnilo  na našej škole  školské kolo chemickej olympiády, trochu netradične spojeného s dňom v maskách(preto tie kostýmy u chemikov). Z celkového počtu 11 žiakov sa ho  zúčastnilo deväť chemikov deviateho ročníka  G. Šurínová, V. Bartová, N. Paulová, N. Blažiová, T. Švecová, Mi. Očovayová, Mo.Očovayová, S. Guttová, A. Rosina . Sedem žiačok  bolo úspešných a najlepšie dve žiačky G. Šurínová a V. Bartová boli navrhnuté do obvodného kola chemickej olympiády, v ktorom preukážu svoje nadobudnuté vedomosti a úspešne budú reprezentovať našu školu . Držíme vám palce baby aj  v obvodnom kole.     

PaedDr. Peter Očovay

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835