• Pozor! Pozor! Hlásenie! Školský tábor "Mladý bádateľ"

  Deň prvý s Jankou a Darinkou:

  výroba tričiek, beseda s ornitológom, som majster na búdky  a hmyzie domčeky,obedíček,

  spoločenské hry, lúštime tajomstvá. odmena je sladká. Pá-pá.

  Deň druhý s Igorom a Jankom:

  pozorujeme život rieky, športujeme celý deň, oddych s dobrou knihou

  Deň tretí s Miškou a Mariankou:

  cvičíme, vytvárame pyramídu zdravia a ochutnávame zeleninu a ovocie.

  Deň štvrtý s Ivetkou a Miškou:

  sme malí zoológovia, obdivujeme krásne koníky, tešíme sa so psíkmi a skúšame jazdectvo na koni

  Deň piaty s Martuškou a Maruškou:

  Boli sme na farme. Videli sme zvieratká a mohli sme si ich aj pohladkať, sedeli sme na ozajstnom traktore, videli sme obilné pole a potom v škole sme si všetko zopakovali..... ako sa obrába pole a nláti zrno z klasov, ako sa odstane mliečko do obchodov a všetko o domácich užitočných zvieratkách.


  Deň šiesty s Ivetkou a Miškou:

  hovorili sme si o doprave na bicykli, naučili sme sa najdôležitejšie dopravné značky boli sme aj na dopravnom ihrisku .

   

  Deň siedmy so Zuzkou a Igorom:

  športovali  a relaxovali sme v areáli školy i  v neďalekom parku.

   

 • Krásne prázdniny

  Krásne prázdniny

  naplnené pokojom, láskou a vierou  prajeme  všetkým žiakom a rodičom. 

  Zamestnanci školy

 • Druháci urobili kaplnku Panny Márie

 • Výstava a prednáška - sv. Ján Nepomucký

 • Deň detí a Via Historica

  Netradične sme si urobili MDD 16. 6. Opäť medzi nás zavítala Via Historica so svojím programom o dejinách Slovákov. Potom sme absolvovali nezvyčajné OH. Po úvodnom ceremoniáli sme si zasúťažili v zábavných  disciplínach. 

 • Zveropark

  Dňa 25. júna sa žiaci 1.– 4. ročníka zúčastnili školského výletu vo Zveroparku Žarnovica. Aj napriek extrémnej horúčave, ktorá nás trápila počas školského výletu, môžeme  jednoznačne vysloviť názor, že išlo o vydarené podujatie. Veľa sme toho videli, veľa sme toho zažili a hlavne sme sa šťastne a zdraví vrátili.

 • Siedmaci a ôsmaci na židovskom cintoríne

  Siedmaci a ôsmaci na židovskom cintoríne absolvovali prehliadku a prednášku p. Chládeka, prezreli si cintorín a niektorí si dohodli brigádu v jesennom období. 

 • Košariská a Brezová pod Bradlom

  Dňa 23. 6. navštívili žiaci 7. a 8. ročníka rodisko M. R. Štefánika. Prezreli sme si zrekonštruované múzeum, ktoré poskytlo všetkým zaujímavý prierez života nášho slávneho rodáka. Potom sme zavítali na majestátne Bradlo, kde je pochovaný a pokochali sme sa  nádhernými výhľadmi na krásnu časť Slovenska.

  „Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“ —  Milan Rastislav Štefánik

 • Exkurzia na židovský cintorín

  V piatok sme s deviatakmi navštívili židovský cintorín. Pán Chládek nás podrobne oboznámil s osudmi Židov žijúcich v predvojnovom období v ZM. Tiež sme sa mohli oboznámiť s jeho dobrovoľníckou prácou, lebo celú záchranu tohto pietneho  miesta organizoval on s dobrovoľníkmi. Veľká vďaka.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Úspešný piatok.

  Všetci naši žiaci získali na tejto súťaži pekné umiestnenia:

  Tadeáš Ondrejka 1. miesto, Timko Nehéz, Ema Nehézová a Peťa Černá 2. miesta. Všetkým ďakujeme a blahoželáme k peknému úspechu.

 • Zber papiera - vyhodnotenie

 • Milí rodičia

  Milí rodičia

  Milí rodičia.

  Zajtra začína posledný mesiac tohto školského roka. Aj keď je zajtra DEŃ DETÍ , na škole ho budeme oslavovať až 16.6.2021, kedy máme objednaný program.

  Vo štvrtok 3.6.2021 je slávnosť Najsvätejšieho  Kristovho Tela a Krvi . Sv. Omša bude pre všetkých žiakov v škole, počas vyučovania.

  V piatok 4.6.2021 bude na škole FOTENIE  ŽIAKOV - portréty , len tí žiaci, ktorí priniesli kladné informované súhlasy, potom sa budú fotografovať triedy a skupinky v triedach.

  DEŇ RODINY, ktorý sme chceli mať v júni, presúvame na september. Spojíme ho s oslavami 30.-teho výročia založenia našej školy.

  Prajem Vám pekný pracovný týždeň.

 • Biblická olympiáda

  Dňa 20. apríla 2021 sa uskutočnilo online diecézne kolo 19. ročníka Biblickej olympiády. Družstvo v zložení Veronika Kršáková, Adela Gáliková a Petra Drienovská reprezentujúce našu školu a zlatomoravský dekanát sa umiestnilo na 3. mieste.Za krásny úspech ďakujeme a blahoželáme.

 • Deň Zeme 22. 4. 2021

  Deň Zeme 22. 4. 2021

  Žiaci našej školy sa v mesiaci apríl zapojili do čistenia svojho okolia.Súťaž dopadla nasledovne: 

  1. miesto 1. trieda 15 žiakov 75 %

  2. miesto 7. trieda 14 žiakov 73%

  3. miesto 3. trieda 11 žiakov 68%

  4. miesto 5. trieda  14 žiakov 48 %

  5. miesto 2. trieda 7 žiakov 36 %

  6. miesto 4. trieda 4 žiaci 22%

  7. miesto 6.trieda   2 žiaci 7%

  Spolu sa zapojilo 67 žiakov. Príroda všetkým ďakuje, všetci budú ocenení v priebehu týždňa.

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda

  Výsledky okresného kola Pytagoriády, ktoré sa konalo v dňoch 13.4 - 14.4.2021.

  Úspešní riešitelia:

  Natália Hastie      3.A      7.miesto      19b

  Terézia Pániková    4.A      11.miesto    18b

  Lukáš Máčaj           4.A      14.miesto    18b 

   

  Dominik Valkovič     5.A     4.miesto       21b

  Jakub Krčmárik        5.A     8.miesto      20b

  Petra Šranková        5.A     13.miesto    18b

  Dávid Pavkov           5.A     20.miesto    16b

  Dominika Hastie       5.A     24.miesto   13b

  Adrián Štekl              5.A     25.-26.miesto   13b

  Eliška Kašubová       5.A     25.-26.miesto   13b

  Matúš Mačaj             6.A     1.miesto     19b

  Tadeáš Ondrejka       7.A    1.miesto      20b

  Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

  Ďalší žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, boli neúspešní. 

 • Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

  Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

  Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády . Úspešní riešitelia domáceho kola sa zúčastnili okresného  kola, kde si zmerali svoje vedomosti a  logické myslenie s rovesníkmi z iných škôl okresu Zlaté Moravce.

  Olympiáda prebehla online  formou. Žiaci počítali z domu a na 3 náročné matematické úlohy mali 2 hodiny. Svedomito sa pripravovali a dosiahli výborné výsledky , z čoho sa všetci tešíme.

   

  Umiestnenie žiakov našej školy:

  Eva Krčmáriková ,žiačka 7.A triedy sa umiestnila na 1.mieste

  Adam Očovay , žiak 8.A triedy získal 2.miesto

  Tadeáš Ondrejka, žiak 7.A triedy obsadil 4.miesto.

  Ostatní žiaci , ktorí sa zúčastnili  súťaže, neboli úspešní.

   

  Ďakujeme všetkým žiakov za účasť v tejto náročnej súťaži.

  Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Zápis do 1. ročníka

 • Veľká Noc

  Ak nám azda doteraz unikalo posolstvo Veľkej Noci,

  práve teraz je pravá chvíľa,

  aby sme túto radostnú zvesť prijali a pevne v sebe zakotvili.

  Len viera v zmŕtvychvstanie

  dá totiž zmysel našej každodennej námahe.

  Jedine v jej svetle pochopíme,

  čo je pomíňajúce a čo večné,

  čo bezvýznamné a čo dôležité.

  A tak sa veľkonočné posolstvo pre nás stane cestou

  k skutočnej plnosti života - k večnému životu s Bohom.

  Vyprosujeme Vám v tomto duchu

  milostiplné veľkonočné sviatky.

   

  Marta Lazúrová a kolektív ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce

 • Malý sprievodca

 • Prednáška o včelách a včelárstve

  V pondelok 29.3.2021 sme mali v 2. triede zaujímavú hodinu prvouky. Keďže sme sa na posledných hodinách učili o včelách, tak to súviselo práve s touto témou. Prednášku o včelách a včelárstve nám urobila veľmi šikovná včelárka, a to nie hocijaká. Bola to Emmka Chmelová z našej triedy, ktorá sa popri rodičoch priúča tejto práci a záľube. Emmka priniesla aj veľa názorných pomôcok, čím nám priblížila túto krásnu a užitočnú prácu. Spolužiaci dostali od nej aj sladký medový cukrík ich výroby.

  Ďakujeme Emmke za krásne a zaujímavé obohatenie hodiny prvouky.

  Triedna učiteľka 2. triedy Iveta Brojová

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835