• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vážení rodičia

  Vážení rodičia

  Združenie rodičov pri ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce Vás prosí  o úhradu príspevku do ZR. Jedná sa zvlášť o žiakov 2. stupňa, ktorí sú už dlhšiu dobu doma.Je dôležité, aby každý rodič uviedol:

  Meno_Priezvisko_triedu svojho dieťaťa pre identifikáciu platby.

  Číslo účtu je nasledovné:

  SK12 0900 0000 0002 3237 6576

  Príspevok do RZR sa nemení a  platí sa nasledovne:

  Za 1.dieťa – 20 eur, 2. dieťa - 10 eur, 3. dieťa – 10 eur, za ďalšie deti 0 eur

  Ďakujem a prajem pevné zdravie: Ing. Michal Čaladik - predseda ZR

 • Milí rodičia

  Uznesením vlády SR v okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v týchto okresoch zakážu výučbu na školách, čo už máme potvrdené.

  Preto v budúcom týždni budeme pokračovať vo vyučovaní dištančne podľa rozvrhu, ktorý sme mali od 11.1.2021.

  Prajem Vám pekný víkend: 

  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

 • Vážení rodičia.

  Podľa vyhlásenia MŠVVaŠ SR sa od 8.2.2021 otvárajú materské školy, 1.stupeň základných škôl, školské kluby detí, školské jedálne a individuálne vzdelávanie žiakov ZUŠ kopírujúcich 1. stupeň základnej školy.

  Naše mesto čakalo na vyjadrenie príslušného RÚVZ, po obede sme tento súhlas s otváraním škôl  dostali.

  Určite už viete, že do školy môžu len žiaci 1. stupňa a len tí, ktorých aspoň jeden rodič má negatívny test - antigénový alebo PCR. Dieťa do školy musí priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíšete. Nepravdivé údaje v tomto vyhlásení majú trestnoprávne následky.

   

  Testovanie v Zlatých Moravciach bude prebiehať  v dočasných odberových miestach určených mestom:


  https://www.zlatemoravce.eu/oznamy/docasne-odberove-miesta-na-testovanie-covid-19-zriadene-v-meste-zlate-moravcena-plosne-testovanie-obyvatelov-v-dnoch-06-2-2021-07-02-2021-sobota-nedel.html .

   

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

  Platnosť testov zákonných zástupcov žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní

  Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od  zákonných zástupcov /  v prílohe.

   

  Odhlasovanie z obedov - žiakov 1. stupňa, ktorí neprídu do školy je potrebné odhlásiť z obedov do pondelka 8.2.2021 do 7.00 hod.

   

  Žiakom, ktorí ostanú doma nebudeme poskytovať dištančné vzdelávanie , budú im len zadávané úlohy cez edupage.

   

  Chcem Vás, milí rodičia poprosiť, aby ste boli ohľaduplní voči nám, učiteľom a zamestnancom školy a aby ste rešpektovali nariadenia, ktoré sú momentálne platné. Ja sama som mala covid a nakazila som sa od negatívnych detí, ktoré môžu vírus prenášať. Nerada by som bola, aby sa podobná vec stala mojim kolegom, ktorí sú v dôchodkovom veku alebo ich starším rodičom, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.  

   

  V prípade otázok píšte na školský mail. budem sa snažiť všetko s Vami prekonzultovať.

   

  S úctou:

   

  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

 • Vysvedčenie

  Vážení rodičia.

  Je tu koniec 1.polroka a s ním aj výpis hodnotenia žiakov za 1.polrok.

  Keďže momentálne fungujeme len dištančne, aj výpis Vám posielame cez školský informačný systém edupage elektronicky cez rodičovský účet.

  Návod na jeho stiahnutie do počítača alebo mobilu Vám prikladáme v prílohe.

  Bude spístupnený zajtra 29.1.2021 dopoludnia.

  Ako_si_rodic_najde_vypis_polrocneho_hodnotenia_svojho_dietata_(6).pdf​​​​​​​


  Nový polrok začíname v pondelok 1.2.2021, zatiaľ dištančne, polročné prázdniny sú zrušené.

  O nástupe do školy - prezenčné vyučovanie, Vás budeme informovať podľa toho, ako bude nariadenie MŠVVaŠ podľa nového semaforu, ktorý má platiť od 8.2.2021. Modlime sa spoločne, aby  sa náš okres dostal do lepších čísel, aby sme mohli byť konečne spolu v škole a Vy na svojich pracoviskách.

  Jarné prázdniny budú podľa plánu - pre náš kraj je to prvý marcový týždeň.


  Prajem Vám všetkým radosť z Vašich detí, z ich školských úspechov v tomto ťažkom období a prosím o povzbudenie pre tých, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako si predstavovali. Hlavne, aby sme boli zdraví, to je v dnešnej dobe to najdôležitejšie.


  Pevne verím, že sa vo februári už stretneme v priestoroch našej školy.

  S úctou:


  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

 • Nasnežilo, alebo radosť tretiakov

 • Milí rodičia

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa do školy 11.1.2021 nevrátime. Dokonca do nej neprídu ani žiaci 1.-4. ročníka.

  Keďže budeme musieť vyučovať dištančne, a je dosť možné, že vzhľadom k zhoršujúcej sa situácii, sa termín aj posunie, chcem Vás informovať o spôsobe ďalšieho vyučovania.

  Žiaci 5.-9. ročníka budú naďalej pokračovať podľa rozvrhu, ktorý budú mať na stránke edupage. Je trochu upravený proti decembrovému rozvrhu - viac hodín SJL a MAT.

  Žiaci 1.-4. ročníka nabehnú v budúcom týždni tiež na online vyučovanie. Je potrebné, aby ste nainštalovali deťom do počítačov ZOOM.
  Tu je návod:

   

  .. nainštalujte si do svojich počítačov/tabletov/hladkajúcich mobilov  zoom .. prikladám link na stiahnutie  ..  https://downloads.digitaltrends.com/zoom/windows

  ...  alebo  postupujte podľa tohto kroku:

  1. zoom.us

  2. resources /vpravo hore v čiernej lište/ ..  Download Zoom Client

  3. Zoom Client for Meetings .... download 

  4. v adresári stiahnuté rozbaľte exe súbor a ono sa to samé inštaluje

  5. pred stretnutím  kliknete na link v tr. knihe

  Následne Vás budú triedne učiteľky informovať o rozvrhu.

  Prihlásiť sa budete môcť cez stránku edupage - kliknutím na kamerku.

   

  Dúfam, že to spoločnými silami nejako zvládneme.

   

  Ak máte v domácnosti problém s počítačmi, tabletmi resp. mobilmi a potrebovali by ste pre svoje deti na dištančné vzdelávanie požičať, ozvite sa svojim triednym učiteľom. Máme k dispozícii počítače z učebne informatiky, ktoré Vám môžeme na túto dobu požičať.

   

  O ďalšom postupe, prípadne o návrate do školských lavíc a tým spojeným aj testovaním rodičov a žiakov, Vás budeme priebežne informovať.

  Veľmi V8s prosím, sledujte stránku našej školy a tiež maily, ktoré Vám posielame.

   

  Všetko dobré, hlavne veľa zdravia v novom roku 2021 Vám všetkým prajem:

   

  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

   

 • Návrat do škôl

 • Školské kolo PYTAGORIÁDY

  Školské kolo PYTAGORIÁDY

            V dňoch 9.-10.12.2020  sa konalo v  našej škole  školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda  prežiakov 3.-8. ročníka. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú  situáciu v škole súťažili len žiaci 3. a 4.ročníka. Ostatní žiaci sa do súťaže  zapojili online formou. V našej škole sa do súťaže zapojilo 55 žiakov, z ktorých bolo 31 úspešných riešiteľov.

  Do okresného kola postupujú prví traja žiaci z každého ročníka:

  Pytagoriada_20-21.docx​​​​​​​


 • *********************************

  *

 • Svetlo pre Olichov

  Aj tento rok sa naše deti z ŠKD rozhodli priniesť kúsok vianočnej radosti pre klientov ZSS Olichov.

  Celý mesiac vyrábali  vianočné pozdravy, maľovali, strihali a lepili. Staršie deti písali adresy na obálky.

  Chceme potešiť  všetkých 200 obyvateľov ZSS a poslať každému  vianočný pozdrav  s prianím lásky a pokoja do ďalších dní.

  Takto sa naše deti učia  robiť malé veci s veľkou láskou.(Matka Tereza)
   

 • Podmienky nástupu do školy po vianočných prázdninách

  Vážení rodičia.

  Prihláste sa cez rodičovský účet do edupage.

  Rodičia žiakov 5.-9. ročnika sú povinní vyplniť dotazník.

  Určite už zo včerajších spravodajstiev viete, že od 11.1.2021 sa plánuje návrat žiakov do škôl podľa špeciálneho COVID  SEMAFORU. Našou úlohou je zistiť, v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa, podľa dotazníka percentuálny záujem žiakov o prezenčnú formu vyučovania, ktorá bude možná len po otestovaní žiakov 5.-9. ročníka a aspoň jedného z rodičov. O tom budete predkladať čestné vyhlásenie pred vstupom do školy.

  Dotazník bude spustený na stránke edupage - prosím vyplniť ho pre každé dieťa - žiaka 5.-9. ročnika.

  V dotazníku je možnosť zaškrtnúť jednu z dvoch možností, že máte záujem:

   - o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou

      ( to znamená, že žiak bude doma a bude dostávať cez edupage len pokyny a domáce úlohy, bude sa musieť pripravovať sám a učiteľ zvolí formu preskúšania jednotlivých predmetov)

  - o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasím s pretestovaním na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka. ( žiak príde do školy)

  Ohľadom možnosti testovania ( jednotlivé stanovištia) v prvom januárovom týždni Vám dám vedieť na stránke našej školy. Toto testovanie bude zabezpečovať Mesto Zlaté Moravce.

  S úctou


   

  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

   

   

   

   

 • Zber papiera vyhodnotenie

  Zber papiera vyhodnotenie

  Zber_papiera_jesen2020.doc​​​​​​​

 • Mikuláš

  V piatok 4. decembra prišiel medzi nás sv. Mikuláš.... nie zo severného pólu, ale z neba a porozprával nám o svojom živote i o tom, prečo tak rád chodí medzi deti a obdarúva ich.

  Žiaci, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní, majú dobrú čokoládu od Mikuláša odloženú v riaditeľni.

 • 4.12.2020 - Deň regiónu trochu inak

  Konečne na tretíkrát sa to podarilo. Deň regiónu naozaj trochu inak... a nielen trochu... bez druhostupniarov a v rúškach.... Ale všetci sme sa snažili a prežili sme pekný deň

  Ďakujeme NSK za dotáciu, vďaka ktorej sme tento deň mohli uskutočniť.

 • Spoločne zdolávame prekážky

  Dňa 4. decembra 2020 sme v ŠKD uskutočnili projekt Spoločne zdolávame prekážky. Slovko spoločne znamenalo - spoločne s klientami SZ Svetlo Olichov. Bohužiaľ pre pandémiu sa tento projekt nedal uskutočniť komplexne, ale prekážky zdolávali aspoň žiaci v ŠKD.

  Novú časť fit zostavy z dreva - rebriny, sme zakúpili vďaka dotácii na šport z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďakujem.

 • Inzerát

 • Tráviaca sústava

  19.11.2020 si tretiaci znovu vyskúšali vysoko efektívne učenie. Počas celého dňa sa učili a spoznávali tráviacu sústavu. Prepojili sme prírodovedou, výtvarnou výchovou a pracovné vyučovanie.

 • Adventné vence

 • Advent

  Ďakujeme p. učiteľke Ivetke, P. vych. Márii  a p. zástupcovi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835