Biblické súťaže

 Biblické súťaže

Dňa 16. apríla bola vyhodnotená výtvarná súťaž Biblia očami detí, ktorú organizoval Diecézny katechetický úrad v Nitre. Naša škola získala dve hodnotné ocenenia v dvoch kategóriách. 2. miesto získala Emma Páleníková (z 2. triedy) na motívy Skutkov apoštolov a 3. miesto Nikola Chrenová (z 9. triedy) na motívy Knihy Tobiáš.

V ten istý deň sa konalo aj diecézne kolo Biblickej olympiády. Naše družstvo - Katarína Šurínová (z 9. triedy), Dávid Drienovský a Ľudmila Jenisová (zo 6. triedy), sa umiestnilo na peknom 6. mieste.

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme ďalšie úspechy.

Mgr. Monika Herdová a Mgr. Ján Očovay

 

   Biblická olympiáda - dekanátne kolo

V piatok, 13. marca 2015, sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach dekanátne kolo 14. ročníka Biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci, víťazi školského kola, ktorí vytvorili víťazné družstvo v zložení Katarína Šurínová (z 9. ročníka), Dávid Drienovský a Ľudmila Jenisová (obaja zo 6. ročníka). Družstvo v tomto zložení bude reprezentovať našu školu a zlatomoravský dekanát v diecéznom kole v Nitre 14. apríla 2015. Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme a prajeme ďalšie úspechy v diecéznom kole.
Mgr. J. Očovay

 Biblická olympiáda - školské kolo

Aj tento rok, 28. januára 2015, sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Päť súťažných kôl najlepšie zvládli Katarína Šurínová(z 9. triedy), Dávid Drienovský a Ľudmila Jenisová (obaja zo 6. triedy), ktorí nás budú ďalej reprezentovať ako družstvo v dekanátnom kole. Úloha náhradníka pripadla Dávidovi Mirgovi (z 5. triedy).   Biblicka_olympiada_sk.kolo__2015.xls

Postupujúcim blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy s pomocou Ducha Svätého.
Mgr. Ján Očovay a Mgr. Monika Herdová

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835