Jazykové súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12.3.2015 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V 1. kategórii v prednese poézie sa na 2. mieste s postupom do krajského kola umiestnila žiačka 1. ročníka Adelka Gáliková a v prednese prózy 2. miesto získala žiačka 3. ročníka Emka Doskočová. V 2. kategórii v prednese prózy získala 3. miesto žiačka 4. ročníka Adelka Řeháčková. Umiestneným blahoželáme a Adelke Gálikovej prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole.

Mgr. Iveta Brojová

   Šaliansky Maťko - krajské kolo

Dňa 18. 2. 2015 sa Heňa Šulková zúčastnila krajského kola súťaže Šaliansky Maťko na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Aj Keď sme sa neumiestnili, získali sme cenné skúsenosti a hodnotný umelecký zážitok.

Mgr. Jana Procházková

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Dňa 26. 1. 2015 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže. Výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente: Hviezdoslavov_Kubin_2015.docx. Víťazom blahoželáme a prajeme úspešné okresné kolo.

Mgr. Darina Lohyňová

Šaliansky Maťko - obvodné kolo

Dňa 16.1.2015 sa konala súťaž v prednese slovenskej povesti na ZŠ Mojmírova. V obvodnom kole 22. ročníka súťaže v I. kategórii získala 3. miesto žiačka tretieho ročníka Katarína Herdová a v III. kategórii získala 3. miesto žiačka 7. ročníka Henrieta Šulková .

Mgr. Darina Šulková

Spelling Bee Contest

Dňa 3.10.2014 sa v našej škole uskutočnil 2. ročník hláskovacej súťaže v anglickom jazyku pod názvom "Spelling Bee Contest". Súťaže sa zúčastnilo desať žiakov 6. - 8. ročníka. Krásne 1. miesto získala žiačka 7.A triedy Pavlína Pániková, druhé miesto vybojoval žiak 6.A triedy Marek Čulík a na treťom mieste sa umiestnila Simona Brojová, žiačka 6.A triedy. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Z. Valachová Víglaská

Brána jazykov otvorená

Dňa 25.9.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili jazykovej súťaže pod názvom Brána jazykov otvorená na GJK v Zlatých Moravciach. Súťažilo sa v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku a v otázkach z geografie Európy. V konkurencii 19 trojčlenných družstiev sa naši žiaci umiestnili na krásnom 1. mieste v zložení Adam Rosina, Kristína Jenisová a Nikola Magátová. Druhé družstvo sa umiestnilo na 8. mieste v zložení Damián Predáč, Michal Lasab a Lívia Harmadyová. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

Mgr. Z. Valachová Víglaská

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835