Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

 

PRIHLaSKA_____NA___STRAVOVANISpravna(1).docx

 

PRIHLASOVANIE:

PRIHLASOVANIE

Žiak je na stravu prihlásený na základe riadne vyplnenej a zákonným zástupcom podpísanej prihlášky na stravovanie

ODHLASOVANIE

V prípade, že sa žiak chce odhlásiť zo stravy musí tak urobiť 24 hodín vopred. Z dôvodu choroby ho môže zákonný zástupca odhlásiť do 7,00 hod.

Po tejto hodine sa odhlasovanie neakceptuje.

Od 1.9.2019 bol schválený zákon o dotácii na stravu pre žiaka školy v sume 1,20€ na každý deň  keď sa žiak zúčastní výchovno –vzdelávacej činnosti. To znamená, ak žiak nebude odhlásený zo stravy a a nezúčastní sa výchovno vzdelávacej činnosti, na tento obed mu bude   vystavená zloženka na preplatenie  v plnej výške.

Odhlasovať sa môže nasledovným spôsobom:

Telefonicky : 0376322836

emailom: zsdonboscasj@gmail.com

osobne: u vedúcej SJ alebo kuchárky

zapísaním do zošita, ktorý je v priestoroch ŠJ

Pri plánovaných akciách –/výlety, exkurzie/  je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné odhlásiť stravníka v dostatočnom predstihu

 

 

Ďakujeme.                     

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835