NAŠE ÚSPECHY

šk. rok 2015/2016

MALÝ FUTBAL STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ O POHÁR  PRIMÁTORA  MESTA  ZLATÉ  MORAVCE

Dňa 22.6.2016 zorganizovalo CVČ v spolupráci s mestom Zlaté Moravce turnaj v malom futbale starších žiakov základných škôl o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa zúčastnilo osem základných škôl okresu Zlaté Moravce. Turnaj sa hral v športovej hale MSKaŠ Zlaté Moravce v dvoch štvorčlenných skupinách z ktorých do finále postúpili družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste v skupine. Finále sa odohralo systémom každý s každým.

 

Víťazom futbalového turnaja sa stalo a Pohár primátora mesta Zlaté Moravce získalo družstvo starších žiakov ZŠ sv. Don  Bosca  Zlaté Moravce.

fotky tu

Majstrovstvá kraja v atletike

 

Dňa 7.júna 2016 sa na štadióne Na Sihoti v Nových Zámkoch konali majstrovstvá kraja v atletike
žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovala v behu na 300 m Martina Šurínová žiačka 7. triedy,
ktorá nakoniec obsadila pekné 8. miesto.
Blahoželáme k výkonu.
 
Čítajte s nami - víťazi

 

D ňa 9.6.2016 sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach uskutočnilo vyhodnotenie súťaže ČÍTAJTE S NAMI, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Súťaž organizuje Mestská knižnica v Zlatých Moravciach. Žiaci počas roka navštevovali knižnicu, požičiavali si zaujímavé knihy, o ktorých rozprávali a riešili rôzne úlohy spojené s čítaním.

VÝSLEDKY:

I. kategória - 1. miesto - 2. A trieda

II. kategória - 3. miesto - 3. A trieda

III. kategória - 1. miesto - 4. A trieda

Za jednotlivé triedy boli vyhlásení aj najlepší čitatelia: Sara Erickson (2.A), Filip Adamec (3.A) a Viktória Šteklová (4.A). Jednotlivcom aj kolektívom blahoželáme!


 

fotky si pozrite tu

 

 

 

Slávik Slovenska, krajské kolo - víťazi

viac tu

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

 

V dňoch 17. - 18. mája 2016 sa v obci Kamenec pri Zemplínskej šírave, v penzióne Juliana, zišlo 10 družstiev žiakov zo všetkých diecéz a dvoch eparchií na celoslovenskom kole Biblickej olympiády. V silnej konkurencii sa naše družstvo (Zuzana Adamcová, Ľudmila Jenisová a Dávid Drienovský) umiestnilo na peknom 6. mieste. Za ich úsilie, odhodlanie a úspešnú reprezentáciu našej školy, dekanátu a diecézy, im z celého srdca ďakujeme a zároveň prajeme, aby im zážitky nielen z tejto súťaže, ale predovšetkým z čítania Svätého Písma priniesli trvalý duchovný úžitok.

Mgr. Ján Očovay

 

 

 

Slávik Slovenska 2016

 

4. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konalo okresné kolo speváckej súťaže: Slávik Slovenska 2016, ktorý sa každoročne koná pod záštitou Petra Dvorského.
Veľmi krásne zaspievali všetci naši súťažiaci. Zvlášť prekvapil porotu svojím čistým spevom Jakub Šurín a aj keď sa neumiestnil na stupňoch víťazov, veľmi pekne reprezentoval našu školu.
Tradične sme si odniesli aj prvé miesta s postupom do krajského kola, ktoré bude v Topoľčanoch. A tak srdečne blahoželáme k prvému miestu v 1. kategórii Zuzke Hruškovej a ak prvému miestu v 3. kategórii Henrietke Šulkovej.
Nech Vám ten slávik v hrdielku pekne trilkuje aj naďalej. Budeme Vám obom držať palce.
Veľké ĎAKUJEM patrí aj nášmu harmonikárovi Jožkovi Šplákovi. ktorý ochotne doprevádzal našich spevákov.  M.L.

 

Galéria

 

Svetový deň atletiky.

Dňa 5. mája si naši žiaci 1. stupňa zašportovali v atletických disciplínach 
2. ročníka Svetového dňa atletiky. Družstvo štartovalo v tomto zložení:
1. ročník  Timotej Nehéz, Karolína Orbanová
2. ročník  Sara Erickson, Samuel Jurík
3. ročník  Emma Páleníková, Šimon Pánik
4. ročník  Veronika Kováčová, Samuel Košút
 
Za jednotlivcov podal najlepší, porotou ocenený, úspech Samuel Košút.

A v celkovom hodnotení získalo naše družstvo pekné  -  3. miesto. 
Športovcom blahoželáme!

fotky  , výsledková listina

 

 

Matematické súťaže:  https://zsbosco.edupage.org/text28/?

Jazykové súťaže:        https://zsbosco.edupage.org/text29/?

Spevácke súťaže:       https://zsbosco.edupage.org/text30/?

Výtvarné súťaže:         https://zsbosco.edupage.org/text31/?

Ostatné súťaže:          https://zsbosco.edupage.org/text32/?

BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ

 

V utorok 29.09.2015 sa konal 2. ročník súťaže „Brána jazykov otvorená“ v priestoroch GJK v Zlatých Moravciach. Po minuloročnom víťazstve našich žiakov sme sa na túto súťaž veľmi tešili.

Súťaž je zameraná na jazykové vedomosti (anglický, nemecký a ruský jazyk), vedomosti z geografie a rôzne zručnosti (spájanie, čítanie s porozumením, práca so slovníkom, pamäť, rýchlosť, presnosť, atď). Žiakov pripravovali p. uč. VALACH a p. uč. VÍGLASKA VALACHOVÁ.

Tento školský rok nás reprezentovali dve družstvá:

1. Bosco Gang: Martin Lazúr (9.A), Natália Bajanová (9.A) , Kamila Grešková (9.A),

2. Team Fabulous: Paulína Pániková (8.A), Jakub Bánsky (8.A), Marek Čulík (7.A).

Za účasti 26 družstiev z celého okresu získal náš team Bosco Gang nádherné 1. miesto a Team Fabulous obsadil 3. miesto.

Blahoželáme!!!

 

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE

Krásne výsledky Matematickej Olympiády aj Pytagoriády. Prvé miesta v okresnom kole MO v kategóriách Z6, Z7, Z8, aj Z9 ! Tak toto tu ešte nebolo!

 

 

Biblia očami detí

Dňa 13. apríla 2016 bola vyhodnotená výtvarná súťaž Biblia očami detí, ktorú organizoval Diecézny katechetický úrad v Nitre. Naša škola získala dve hodnotné ocenenia v dvoch kategóriách: 1. miesto získala Romanka Hviščová (z 2. triedy) a 2. miesto Heňka Šulková (z 8. triedy); obe práce boli na motívy Evanjelia podľa Lukáša.

Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme ďalšie tvorivé úspechy.

Mgr. Monika Herdová, Mgr. Darina Lohyňová a Mgr. Darina Šulková

 

 

tu sú ich práce:

galéria

 

 

Biblická olympiáda - diecézne kolo
Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnilo v Nitre diecézne kolo 15. ročníka Biblickej olympiády. Družstvo v zložení Zuzana Adamcová, Ľudmila Jenisová a Dávid Drienovský, reprezentujúce našu školu a zlatomoravský dekanát, toto kolo vyhralo a postúpilo do celoslovenského, ktoré sa uskutoční 17.-18. mája v Košiciach. 
Za krásny úspech ďakujeme a blahoželáme, a zároveň držíme palce vo finále súťaže.

Mgr. Ján Očovay

fotky

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835