Moderné vzdelávanie pre každého žiaka z OP Vzdelávanie Charakteristika projektu Nové správy o projekte VO Zmluvy Ukončenie projektu Informačný bulletin
Ponukový list: ponukovy_list.xlsx
 
                                                       
 
 
Dňa 17.9.2012 začala naša škola s realizáciou projektu " Moderné vzdelávanie pre každého žiaka" z OP Vzdelávanie, prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Na tento projekt sme získali nenávratný finančný príspevok 138 561,30 Eur. Realizácia projektu bude prebiehať dva roky.
Počas celej tejto doby Vás priebežne budeme cez našu web.stránku informovať o konkrétnych krokoch realizácie.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835