• Červená streda

  25.11.2020 spomienka na prenasledovaných kresťanov

  Táto aktivita  vznikla z iniciatívy ACN v roku 2016 v Spojenom kráľovstve.

  Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru.  

  Vo vzdialených častiach sveta každý jeden deň kvôli svojej viere zomrie až 11 kresťanov.

   

  Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete.

  Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

  Aj p. učiteľka Košútová  si spolu s deťmi ,pripomenuli tento deň a zapojili sa do iniciatívy oblečením v „červenom“ na počesť umučených kresťanov.

 • Milí rodičia!

  Milí rodičia!

  Od štvrtka 19.novembra 2020 bude na škole ZBER  PAPIERA.

  Papier môžete doniesť ráno ku kontajneru, aby sa hneď odvážil. 

  Dopoludnia - tiež ku kontajneru - je potrebné ohlásiť p. školníka.

  Po 13.00 hod. môžete papier doniesť a vyložiť po strechou pri zadnom vchode do jedálne - je potrebné napísať meno žiaka, na koho sa množstvo papiera má zapísať.

  Zbierame len papier, nie kartóny. 

  Ak máte doma veľa kartónu a chcete dať do zberu, zavolajte a dohodneme sa, kedy ho môžete priniesť (až začiatkom decembra).

   

  Ďakujeme. 

  Za peniaze zo zberu kupujeme ceny do súťaží a iné drobnosti, ktoré sa nedajú z nášho rozpočtu.

   

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 • Rozvrh hodín pre 2. stupeň

  rozvrh_korona_-_26.10.2020.pdf​​​​​​​

 • Dištančné vzdelávanie

   Vážení rodičia.

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR:

  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. 

  S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v  základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.

   

  Rozvrh hodín pre 1. stupeň Vám pošlú triedne učiteľky.

  Žiaci 1.A a 2.A triedy budú mať vyučovanie len do 11.30 hod.

  ŠKD bude mať prevádzku v tomto prvom týždni nezmenenú.

   

  2. stupeň 

   

  Nasledujúce dni bude vyučovanie prebiehať online podľa priloženého rozvrhu. Online hodiny sú zapísané v tabuľke.

  Online hodiny sú povinné !!!

  Učiteľ si bude robiť prezenciu prítomných žiakov na hodine.

  Ak by sa niekto nemohol zúčastniť online hodiny, prosíme deň vopred alebo ráno nahlásiť triednemu učiteľovi /mail, edupage, phone/.

  Na webe v úvodnej stránky každého predmetu sú zapísané linky učiteľov na pripojenie sa na zoom a mailový kontakt na nich ...

   

  Žiak sa prihlasuje pomocou zoom 5 min. pred začiatkom hodiny a čaká, kedy ho učiteľ prijme do triedy.  

  Prosíme, aby žiaci, ak majú kamery, boli vždy zapnuté...   

  Žiak je na hodinu pripravený - má pri sebe zošit a pomôcky podľa pokynov učiteľa.  

   

  Úlohy posielajte späť hotové v deň zadania na mail učiteľa a podľa pokynov vyučujúceho.

  V stredu je voľnejší deň,  vtedy sú triednické hodiny, spájate sa podľa pokynov triedneho učiteľa ....  Môžete ho využiť na dokončenie úloh...

  Na slovenský jazyk, matematiku, anglický jazyk sú žiaci delení do skupín podľa anglického jazyka.  Techniku a občiansku náuku majú 1-krát za dva týždne ... Spájajú sa s učiteľom, ktorý ich vyučuje.

  Na slovenský jazyk a matematiku, okrem online hodiny,  sa budú zadávať úlohy ešte jeden deň - tiež podľa pokynov vyučujúceho. 

  Sledujte webové stránky jednotlivých predmetov.. 

   

  Keďže sme sa na toto obdobie všetci už postupne pripravovali, veríme, že tak ako v jari, aj teraz, a ešte lepšie, túto formu vzdelávanie zvládneme. 

  Prosíme Vás, aby ste deťom vytvorili podmienky na vyučovanie a pripomínali im, že dištančné vzdelávanie je hodnotené rovnako, ako keby boli v škole.

   

  Prajem Vám i nám všetkým, aby sme tento čas prežili hlavne v zdraví a odporúčam všetkým Vám zúčastniť sa celoslovenského testovania.

  Buďme k sebe priateľskí a chráňme sa navzájom.

   

  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

   

 • List predsedu rodičovského združenia

  Vážení rodičia,

   

  Vzhľadom k situácií akej sa momentálne nachádzame nie je možné zorganizovať stretnutie rodičov, preto by som Vás chcel aspoň touto formou informovať o aktivitách ktoré sa nám spoločne aj napriek obmedzeniam podarili v uplynulom školskom roku aj keď mnohé z nich sme museli nakoniec zrušiť.

  Veľká vďaka Vám všetkým, že sme mohli aspoň takto pomôcť našej škole a v konečnom dôsledku našim deťom ktoré ju navštevujú.

   

  V školskom roku 2019/2020 sme sa spoločne podieľali a finančne podporili:

  • Rekonštrukciu plotu vo výške 5 711 eur

  Výrobu edukačných tabúľ v areáli školy – DZ projekt Tesco.

  • Výmenu protihlučných skiel pri vstupe do školy
  • Nákup a montáž ochranných sieti za multifunkčných ihriskom
  • Nákup hygienických potrieb
  • Nákup pracovných listov na náboženstvo  pre nový  Školský vzdelávací program pre KNB
  • Ostatné školské akcie schválené v rámci rozpočtu 2019/2020.

   

  Touto cestou by som sa Vám chcel veľmi pekne poďakovať, pretože toto všetko sa podarilo hlave vďaka Vášmu príspevku do rodičovského fondu, 2% z daní a osobnej účasti.

   

  Na nasledujúci rok 2020/2021 keďže nie je možné sa stretnúť resp. hlasovať o príspevku do rodičovského fondu tento príspevok ako aj úrazové poistenie ostáva v tom istom znení ako bolo schválené v školskom roku 2019/2020 a to nasledovne:

   

  Príspevok do rodičovského fondu

  • 1.dieťa – 20 eur
  • 2. dieťa - 10 eur,
  • 3. dieťa – 10 eur,
  • za ďalšie deti 0 eur

   

  Výška úrazového poistenia za každé dieťa 2,5 eura

   

  Príspevok do rodičovského fondu a úrazové poistenie je potrebné zaplatiť do 20. novembra 2020. Peniaze budú zbierať triedni učitelia.

   

  Všetky potrebné informácie/dokumenty ako správa o činnosti a hospodárení ZR za uplynulý školský rok ako aj návrh rozpočtu na nový školský rok budú postupne zverejnené na stránke školy.

   

   

  Na záver povzbudivé slová od nášho patróna školy Sv. Don Bosca do ďalších nie ľahkých dní v novom školskom roku 2020/2021

   

  „Buď s Bohom tak ako vták, ktorý síce cíti chvenie konára, ale aj naďalej spieva, pretože vie, že má krídla.“

  S úctou

  Michal Čaladik

 • Povinné rúško

  pre žiakov 1. stupňa,

  1. - 4. ročník

  Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili dve čisté rúška na deň.

  Ďakujeme!

 • Harmonogram obedov a ŠKD

  Po prijatí všetkých žiadostí na stravovanie našich žiakov  a na základe opatreni štátnych orgánov pri vydávaní obedov ( spoločné stolovanie žiakov tried pri stoloch, balenie príborov, vydávanie stravy na táckach a následná dezinfekcia priestoru jedálne po každej smene)

  museli sme upraviť vydávanie obedov a tým aj posun posledných vyučovacích hodín nasledovne:

  I.SMENA  - 1.A, 2.A, 4.A

  Obed: 11.30 - 12.00 hod.

  5. vyučovacia hodina sa posúva : 12.00 -12.45 hod.

   

  II.SMENA - 3.A, 5.A, 6.A

  Obed: 12.25 - 12.55 hod.

  6.vyučovacia hodina sa posúva: 12.55 - 13.40 hod.

   

  III.SMENA - 7.A, 8.A, 9.A

  Obed : 13.20 - 13.50 hod.

   

  Časy posunu vyučovacích hodín sa týkajú aj žiakov, ktorí sa v škole nestravujú. Počas obeda budú mať prestávku a počkajú v triede na spolužiakov.

   

  Je dosť možné, že tento harmonogram stravovania a posunu posledných hodín bude platiť dlhšiu dobu, možno aj celý školský rok.

   

  V prípade, že má Vaše dieťa nejaký problém s odchodom na autobus, prosím, aby ste riešili tento problém s triednym učiteľom, alebo napísali na mail školy: zsdonboscozm@gmail.com

   

  ŠKD

  Deti v oddeleniach ŠKD spájame podľa tried, keďže nie sme schopní zabezpečiť personálne a tiež finančne 4 skupiny podľa tried.

  1. oddelenie ŠKD - 1.A

  2. oddelenie ŠKD - 2.A, 4.A

  3. oddelenie ŠKD - 3.A len do 13.45 hod - potom sa žiaci presunú do 1. oddelenia.

   

  Ďakujem Vám za Vašu ochotu a spoluprácu pri riešení všetkých problémov, ktoré súvisia s ochrannými opatreniami pred ochorením covid a určite nás všetkých obmedzujú. Keďže všetci vnímame, že situácia nie je priaznivá, verím, že s Božou pomocou všetko zvládneme.

  S úctou:

   

  Ing. Marta Lazúrová

  riaditeľka školy

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  STREDA 2.9.2020

  V súlade s pokynmi stanovenými MŠVVaŠ a ÚVZ SR bude tento deň prebiehať nasledovne:

  Budova školy sa bude otvárať pre žiakov o 7. 30 hod., kde bude prebiehať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk a rúško).

  Prosíme všetkých, aby zachovávali odstupy a zbytočne sa nezhromažďovali.

  Žiaci odovzdajú vyplnené a podpísané formuláre, ktoré si môžete stiahnuť v prílohe. V prípade, že si to nemáte kde vytlačiť, budú tieto formuláre k dispozícii v škole na stolíku pred jedálňou od  26.8.2020 od 7.30  do 15.00 hod.

  Rodičia žiakov 1. ročníka ( len jedna osoba )  môžu dieťa priviesť na chodbu pred triedu – do triedy vstupovať nemôžu. Počkajú vonku na lavičkách na terase pred jedálňou, kde sa im po slávnostnom zahájení bude venovať riaditeľka školy a triedna učiteľka.

  Po vstupe do školy sa budú žiaci zdržiavať len vo svojej triede.

  O 8.15 hod. bude slávnostné zahájenie školského roka na školskom dvore ( povinnosť rúška). Po ňom pôjdu žiaci s triednymi učiteľmi do tried.

  Spoločne po jednotlivých triedach  pôjdeme na sv. omšu  o 9.30 hod. do farského kostola – povinnosť mať na sv. omši rúško.

  Obed v tento deň nie je pre žiakov zabezpečený a ŠKD tiež nie je v prevádzke.


  ŠTVRTOK A PIATOK ( 3.9. - 4.9. 2020)

  Budova školy sa bude otvárať od 7.30 hod, kde bude prebiehať ranný filter ( meranie teploty. dezinfekcia rúk, kontrola rúšok).

  Žiaci 2. stupňa sú povinní nosiť rúška počas vyučovania i počas pohybu na chodbách ( odporúčame mať v rezerve dve rúška, 1 balík vreckoviek ).

  Žiaci 1. stupňa majú odporúčané ( nie povinné) nosenie rúšok počas vyučovania, povinné počas pohybu na chodbách.

  V tieto dni budú žiaci 1. stupňa končiť nasledovne:

  1. a 2. ročník – 11.30 hod.

  3. a 4. ročník – 12.25 hod.

  Ostatní podľa rozvrhu.

  Od 7.9.2020 prebieha vyučovanie štandardne podľa rozvrhu.

  OBEDY:

  Deti sa nahlasujú na obedy u triednych učiteľov, v stredu dostanú v triedach zápisné lístky na stravovanie v ŠJ, ktoré vyplnené a podpísané donesú do školy nasledujúci deň.

  Obedy budú vydávané od štvrtka 3.9.2020.


  Školský klub detí:

  ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2020 len v popoludňajších hodinách po vyučovaní, bez rannej služby

  (prvé dva týždne).

  Prevzatie detí z ŠKD:

  1. ročník – 1 rodič ( rúško, dezinfekcia rúk) zaklopať na triedu, nevstupovať!

  2.- 4. ročník:

  Ak budú deti na ihrisku – ohlásiť vychovávateľku, nevstupovať s dieťaťom do budovy školy.

  Ak sú deti v triedach – zaklopať na okno triedy od ulice ( označenie tried na oknách) a čakať vonku.

  Povinné,povinné, povinné!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Príloha:

  Dotaznik_ZZ.docx

  Vyhlasenie_ZZ.docx


 • Školský rok 2020/2021

  „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

  (J. A. Komenský)

 • Ponuka práce

  Základná škola sv. Don Bosca, ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce prijme učiteľa fyziky a nemeckého jazyka.

  Požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie II.stupňa s príslušnou aprobáciou

  Kontakt:

  ZŠ sv. Don Bosca, ul.1. mája 24, 95301 Zlaté Moravce

  Mobil: 0908739166

  Mail: zsdonboscozm@gmail.com

 • Dôležité: Pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 1.6.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci, od 1.6.2020 sa z rozhodnutia ministra školstva a nášho zriaďovateľa otvára aj naša škola. Uvedomujeme si, že máte mnoho otázok, a preto sme pre vás prehľadne spísali najdôležitejšie body, tabuľky a potrebné dokumenty, ktoré si môžete pozrieť nižšie. 

  Toto musíte odovzdať:

  Vyhlasenie_o_zdravotnom_stave.docx

  ODCHODY_SKD.docx

  ODCHOD_ZIAKA_ZO_SKOLY_PO_VYUCOVANI.doc

  Toto prečítať:     ROZPIS_STRAVOVANIA_V.docx

  1. Žiaci budú do školy prichádzať  v rúškach, jednotlivo (rodiny spolu) v odstupoch podľa označení na chodníku . Zákonný zástupca môže prísť len ku vchodu  terasy školy. Vjazd  autom na školský dvor je ZAKÁZANÝ !
  2. Každému žiakovi bude pred vstupom do školy zmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom . V prípade, že žiak bude mať zvýšenú teplotu, zákonný zástupca ho musí zobrať do domácej starostlivosti, alebo počká na zákonného zástupcu vonku vo vyhradenom priestore, pokiaľ pre neho príde na telefonické vyzvanie.
  3. Zákonný zástupca alebo samotný žiak (po odmeraní teploty žiaka) odovzdá hneď prvý deň vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (prehlásenie nájdete v prílohe) a môžete si ho pohodlne vypísať a vytlačiť doma. Ak nemáte možnosť vytlačiť si prehlásenie, nájdete ich vytlačené na lavici aj pri vchode do jedálne, kde si ho môžete v pokoji vyplniť) . UPOZORNENIE: nie je potrebné aj potvrdenie od lekára
  4. Po dezinfekcii rúk pôjde každý žiak do svojej triedy, kde sa na chodbe prezuje a odloží si vrchné ošatenie.
  5. Každý triedny učiteľ bude čakať v triede na príchod svojich žiakov. Zabezpečí dôkladné umytie rúk a umiestnenie žiakov do lavíc  a následný dozor do vyučovania.
  6. Každý žiak musí mať z domu zabezpečené dve rúška na jeden deň ( jedno uložené v taške).
  7. Rúško sú žiaci povinní nosiť len na verejných priestranstvách školy (wc, chodby).
  8. Základná škola zabezpečí  pre žiakov jednorázové papierové utierky v triedach, toaletách a v školskej jedálni.
  9. Vyučovanie začína o 8:00 hod.  a končí nasledovne:
   1. ročník – o 11.15 hod.
   2. ročník – o 11.40 hod.
   3. ročník – o 12.05 hod.
   4. ročník – o 12.30 hod.
   5. ročník – o 12.30 hod.
  10. Obedy sa budú vydávať  podľa rozpisu hneď po vyučovaní daného ročníka (rozpis stravovania v prílohe)
  11. Rozvrh vyučovacích hodín si na celý týždeň určí triedny učiteľ, schváli ho vedenie školy, a žiaci a rodičia budú s rozvrhom oboznámení – žiaci ho dostanú v pondelok v škole.
  12. Od 11:15 hod. najneskôr do 16:00 hod. prihlásení žiaci budú navštevovať ŠKD (okrem žiakov 5. ročníka). Odchod žiakov z ŠKD je potrebné vyznačiť v tlačive Odchody zo školského klubu. Je potrebné čas odchodov dodržiavať, pretože škola bude zatvorená a dieťa bude v danom čase pripravené a odvedené vychovávateľkou až na terasu školy. V prípade, že deti budú vonku, rodič počká na chodníku, aby si dieťa mohol prevziať.
  13. Žiaci, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni triedny učiteľ odprevadí ku vchodu, ktorým žiak vchádzal ráno do školy. Žiakov 1. až 4. ročníka si pri odchode zo školy preberie zákonný zástupca.
  14. Žiaci 1. až 4. ročníka budú môcť ísť domov bez doprovodu zákonného zástupcu len vtedy, ak žiak prinesie podpísaný súhlas (potrebný súhlas nájdete v prílohe). Tento súhlas žiadame aj do rodičov, ktorých deti potrebujú ísť skôr ako končí vyučovanie na autobusový spoj – napíšte čas odchodu autobusu.
  15. Online vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka naďalej pokračuje podľa daného rozvrhu
  16. Pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nebudú navštevovať školu, bude vyučovanie prebiehať už len cez stránku EduPage.
  17. Ďalšie rozširujúce informácie nájdete v prílohe Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_pre_ziakov_1(1).docx
 • Piataci v škole

  Pamiatky UNESCO

 • Školská knižnica

  Prosím všetkých žiakov, aby od pondelka 22.6.2020 prinášali knihy požičané zo školskej knižnice, žiakom budem k dispozícii počas veľkej prestávky.

 • Od 15.6.2020

  Od 15.6.2020

  Milí rodičia.

  Od budúceho týždňa sa rušia obmedzené počty žiakov v škôlkach a v školách. Doteraz platil počet 15 detí v materskej škole a 20 v základných školách, od 15.6. sa počet ruší. 

  Preto sa môžu navyšovať počty žiakov v triedach 1.- 5. ročníka od pondelka 15.6.

  Žiadam všetkých rodičov, ktorí chcú dať deti od pondelka do školy, aby spätným mailom informovali riaditeľku školy

  Tiež ak budú títo žiaci chodiť na obedy do školskej jedálne, je potrebné ich nahlásiť mailom na zsdonboscasj@gmail.com

  do piatku 12.6.2020 do 7.00 hod.

  O možnosti otvorenia vyšších ročníkov na našej škole Vás budeme informovať začiatkom budúceho týždňa.

 • Krajské kolo chemickej olympiády

  Krajské kolo chemickej olympiády

  Aj v terajšej náročnej situácii žiaci našej školy Romana Víglaská a Marek Mladý nezaháľali a zapojili sa do okresného a krajského kola chemickej olympiády, ktoré prebiehali dištančnou formou. Náročné zadania úloh zvládli a stali sa úspešnými riešiteľmi v oboch kolách chemickej olympiády. K úspechu im všetci gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • V škole je supéér

  Naši žiaci na výtvarnej

 • Školská jedáleň

   

  Vedúca Školskej jedálne oznamuje všetkým žiakom a cudzím stravníkom, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni od 1.6.2020, aby sa nahlasovali do 26.5.2020:

  • mailom zsdonboscasj@gmail.com
  • telefonicky v čase od 8.00 hod. do 11:00 hod. na telefónnom čísle 037/63 22 836

  Keďže všetci žiaci majú nárok na stravu, aj tí, ktorí do školy neprídu (1. až 9. ročník), môžu si prísť zobrať obed nasledovným spôsobom:

  • Obed bude vydaný v jednorázovom obale, môže ho vyzdvihnúť len zákonný zástupca, pri výdajnom okienku (zadné dvere ŠJ) v čase, ktorý ešte upresníme.
  • Náklady na jednorazové obaly pre žiakov zabezpečí škola a podľa rozhodnutia zriaďovateľa ešte doriešime, či ich budú hradiť rodičia  (cena 0,20 €/kus).
  • Odber stravy bude cez výdajné okienko za prísnych hygienických podmienok:
  • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest,
  • dodržiavanie 2m odstupov, vrátane zákazu podávania rúk

  Títo žiaci sa môžu nahlásiť na celý mesiac jún, alebo po týždni !

  Ak si žiak neodoberie nahlásené jedlo, náklady na prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca.

   

  Žiaci 1. až 5. roč., ktorí idú od 1. júna do školy,  sú už nahlásení prostredníctvom triednych učiteľov a už  sa nahlasovať nemusia. Tieto deti sa budú stravovať v školskej jedálni.

   

  Cudzí stravníci si môžu prevziať obed len v jednorázových obaloch (za poplatok 0,20 €).

  Obed pre cudzích stravníkov bude 2,96 + 0,20€ = 3,16€

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835